Tõlkebüroo

Mariland - Sinu

kindel tõlkepartner!

Kirjalikud tõlketellimused jaotuvad valdkondadeks:

  • tehnilised tekstid (nt kasutusjuhendid, ohutusjuhised);
  • raamatud, artiklid, uurimistööd;
  • reklaamtekstid (nt kodulehed, tootetutvustused);
  • õigusalased tekstid (nt lepingud, tõendid, eeskirjad);
  • meditsiin (nt ravimite infolehed, meditsiinialased artiklid);
  • muud tekstid.

Kirjalik tõlketeenus

Täpsema info ja pakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.

 Küsi pakkumist

Tõlke tellimine

Kirjutage meile oma tõlkesoovist, vastame tööpäeva jooksul!


Kirjaliku tõlkimise käigus võib ka kogenud tõlkijatel teinekord ette tulla keelelisi eksimusi või näpuvigu. Selleks ongi olemas toimetaja, kes teksti üle vaatab ja kõikvõimalikud puudused kõrvaldab. Korrektuur, mis seisneb peamiselt kirja- ja trükivigade ning muude keeleliste eksimuste parandamises, on alati tõlke hinna sees. Toimetamine on põhjalikum ning hõlmab valminud tõlke kõrvutamist algtekstiga, faktide kontrollimist ja vajadusel ka sisulisi muudatusi. Sageli ei ole tekst vaid rida lauseid, olulised on ka kujundus ja pildimaterjal/graafika. Selleks puhuks pakume teile küljendamise/kujundamise teenust, mille abil väljastatakse tõlge originaalile võimalikult sarnase kujundusega. Selleks, et olla täiesti kindel teile väljastatava tõlke kvaliteedis, tehakse toimetatud või korrigeeritud tekstidele ka väljastusülevaatus. Sel viisil veendutakse, et küljendamise või toimetamise käigus ei oleks teksti sattunud ega jäänud enam ühtegi viga. Kirjaliku tõlketeenuse raames on meilt võimalik tellida ka notariaalselt kinnitatud tõlget (valitud keelesuundadel).

Toimetamine ja korrektuur

Täpsema info ja pakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Keeletoimetamist teostame nii juba varasemalt tõlgitud tekstidele kui meie büroos äsja valminud tõlgetele. Toimetamise käigus kõrvutatakse algteksti tõlkega ning tehakse vastavalt sellele õigekirja- ja vormiparandusi. Tõlgete puhul on mõnikord probleemiks, et tõlkija jääb ülemäära kinni algteksti lauseehitusse, tõlkides küll kirjavigadeta, kuid kopeerides tahtmatult võõrkeele sõnade järjekorda või kasutades fraaside puhul otsetõlget. Toimetaja ülesanne on sellistel puhkudel lauseid sihtkeele lauseehitust ja keeletavasid arvestades ümber kohandada. Eesmärgiks on saavutada võimalikult ladus tekst, mille puhul tundub, et tegu on juba algselt selles keeles kirjutatuga, mitte aga tõlkega. Peale selle vaatab toimetaja üle ka tekstis esinevad faktid ja võrdleb, kas kogu algtekstis sisalduv info on edasi antud ka tõlkes.

Keeletoimetamine on põhjalik, mistõttu kulub sellele ka kuni pool tõlke valmimisele minevast ajast.

Kui vajadus teksti põhjalikumaks ülevaatamiseks puudub, on heaks lahenduseks keelekorrektuur. Tegemist on keeletoimetamise kergema ja kiirema versiooniga, mis sobib eriti hästi juba emakeeles kirjutatud tekstide puhul. Korrektuuri käigus parandatakse tekstis kõik kirja- ja trükivead, kuid üldjuhul suuremaid sisulisi muudatusi ei tehta ning lauseehitust ei korrigeerita. Samuti ei kõrvutata korrektuuri tegemise ajal üldiselt alg- ja sihtteksti, välja arvatud aastaarvude, numbrite ning nimede vastavuse kontrollimiseks. 

Meilt tellitud tõlgete korral kuulub toimetamine ja/või korrektuur (olenevalt vajadusest) hinna sisse. Loomulikult saab nii toimetamist kui keelekorrektuuri ka eraldi tellida, näiteks mujal tõlgitud tekstile või originaaltekstile.

Küljendamise puhul on tegemist teksti, graafika ja/või piltide paigutamisega leheküljel nii, et tõlketöö oleks võimalikult

originaalisarnane. Kui näiteks saadate tõlkimiseks piltidega vormindatud Wordi või PowerPointi failid, siis ei ole küljendamine üldjuhul vajalik, kui tõlkijal õnnestub asendada tekstiosad nii, et pildid ja vormindus paigast

ei nihku. Küljendamist läheb aga tarvis siis, kui soovite lasta tõlkida skaneeritud või pildivormingus tekste (PDF, JPG jms) ja soovite, et lõpptulemus (tõlge) oleks üks ühele originaaliga (ainult keel teine).

Küljendamine ja kujundamine

Täpsema info ja pakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Scroll to Top