Tõlkebüroo

Mariland - Sinu

kindel tõlkepartner!

Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust osutav äriühing, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mis lisaks tõlketeenusele hõlmab ka tugiteenuseid.


Tõlketeenus kujutab endast kliendi konkreetsele eesmärgile suunatud tõlkimisprotsessi, mille väljundiks on kas kirjalik või suuline tõlge.


Kirjalik tõlketeenus - kirjalik tõlge, mis sisaldab ka korrektuuri (toimetamist) ja väljastusülevaatust.


Suuline tõlketeenus - suuline tõlge, kus eristatakse 3 erinevat liiki: järeltõlge, sünkroontõlge ja sosintõlge.


Tõlk - teeb suulist tõlget.


Tõlkija - teeb kirjalikku tõlget.


Algtekst - tõlketeenuse tellija poolt esitatud tekst, mis on vaja tõlkida teise keelde. Eelistatavalt peaks see olema originaaltekst, mitte tõlge.


Tõlketekst - sihtkeelde tõlgitud algtekst.


Lähtekeel - keel, milles algtekst esitatakse.


Sihtkeel - keel, millesse tekst tõlgitakse.


Toimetamine - tõlketeksti sisuline ja erialane kontrollimine algteksti alusel.


Korrektuur - tõlketeksti või originaalteksti ülelugemine teise inimese poolt eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust.


Väljastusülevaatus - tõlketeksti üldine kontrollimine, et kõik algteksti osad oleksid tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged ja vormistus korrektne.


Lokaliseerimine - tõlketeksti olulisel määral kohandamine lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonda arvestades.

KKK - korduma kippuvad küsimused

- Kui palju teksti on ühel A4 leheküljel?

Nagu Eestis tavaks, on ühel A4 leheküljel 1800 tähemärki (tähed, numbrid, kirjavahemärgid ja tühikud). See vastab tavalisele masinakirjaleheküljele, kuhu on 1,5 reavahega trükitud 30 rida teksti, igas reas 60 tähekohta. Enimkasutatavas tekstitöötlusprogrammis MS Word leiate tähemärkide arvu järgmiselt: Läbivaatus > Sõnaarvestus > Märke koos tühikutega.

- Miks arvutatakse lehtede arvu tähemärkide alusel?

Põhjus on lihtne – tähemärgid annavad parema ülevaate tegelikust teksti mahust. Ühel A4-formaadis leheküljel võib olla kasutatud kirjasuurust 10, teisel aga 14. Mõlemad on täpselt lehekülje pikkused, ent on ilmselge, et teksti maht ei ole võrdne. Samuti mõjutavad teksti mahtu lehel olevad pildid ja kujunduselemendid. Lühidalt öeldes võib üks leht võib mahutada väga erineva hulga teksti.

- Milline on tõlkimise puhul mõistlik tähtaeg?

Tähtajas kokkuleppimisel tasub teada, et keskmine tõlkekiirus on 5–6 lehekülge päevas. Sellele lisandub ka toimetamisele/korrektuurile ja väljastusülevaatusele kuluv aeg. Samuti mõjutab tõlkekiirust teksti raskusaste (kas tegu on spetsiifilist sõnavara ja eeltööd nõudva tekstiga või mitte). Näiteks 10-leheküljelisele kergema teksti puhul kulub tõlke valmimiseks keskmiselt 2–3 päeva, raskema teksti puhul aga kuni 4 päeva.

Scroll to Top