Tõlkebüroo

Mariland - Sinu

kindel tõlkepartner!

Privaatsuspoliitika

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Mariland Group OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks blogi lugemine, teenuste tellimine või meili teel ühenduse võtmine. Teenused on kõik Mariland Group OÜ (Mariland Tõlkebüroo) poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Mariland Group OÜ (Mariland Tõlkebüroo) kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
  • ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon – kasutajale teenuse osutamiseks, ühenduse võtmiseks;
  • ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, aadress – kasutajale teenuse osutamiseks, ühenduse võtmiseks, dokumentide kohaletoimetamiseks;

Isikuandmete kasutamine

Mariland Group OÜ kasutab isikuandmeid kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks; kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Mariland Group OÜ lepingupartner/koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Mariland Group OÜ kasutajale teenuseid. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks. Mariland Group OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Mariland Group OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Mariland Group OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@ mariland.ee vastavasisuline sooviavaldus. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Meie koduleht hetkel küpsiseid ei kasuta.

Privaatsustingimuste muutmine

Mariland Group OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@ mariland.ee.

Scroll to Top